Det er så koselig å legge egg mens man går | Kristin B. Bruun

Erna legger egg mens hun går | Ill. Kristin Bruun

Erna legger egg mens hun går, og Høie finner nye måter å hindre fremmedfrykt Illustrasjon Kristin B. Bruun

Erna Solberg mener egg legges best mens man går, og Bent Høie mener de legges best i andres kurv.  Tradisjonelt er det den rødere siden som kamuflerer fakta om innvandrere og flyktninger for  å hindre fremmedfrykt, men nå har Høie også hengt seg på.

ABC Nyheter omtaler avslaget på innsyn slik:
«Et dokument om «forskjellige problemstillinger og utfordringer knyttet til helse i forbindelse med økte asylankomster til Norge», holdes hemmelig av Helsedepartementet.

Opplysningene skal være så skadelige at de vil kunne påvirke både sikkerheten i Norge og forsvaret av landet, heter det i et avslag til ABC Nyheter denne uken.»

«I departementets avslag henvises det til sikkerhetsinstruksen som hjemmel for graderingen. Men denne instruksen er opphevet, og i den gjeldende Forskrift om informasjonssikkerhet (fra 2001) eksisterer ikke gradering «Fortrolig».

Derimot kan det være snakk om at man har ment beskyttelsesinstruksen, men det er altså ikke denne det henvises til i avslaget.

I tillegg skriver HOD at dokumentet er sendt fra Helsedirektoratet, mens det i Offentlig elektronisk postjournal står at det er sendt til direktoratet.»

Dette kan indikere at fløyene står så langt fra hverandre at de i praksis møtes. Høie og Tjomlid har nok mye spennende å prate om vedrørende tiltak mot fremmedfrykt og fremmedfiendtlighet som ikke funker, men fastholdes fordi vi  – de –  nå alltid har gjort det sånn.

 

Linda Noor har belært Obama om å ikke nevne og sammenkoble, selv er hun gjenstand for jihad. Illustrasjon: Kristin Bruun

Det er jihad, altså, helt sant! Kristin Bruun

Linda Noor har vært uenig med Fahad Qureshi, og vi fikk derfor lese en lang hyllest fra henne til henne. Her skryter hun av at hun taler mot at islam er en kvinneundertrykkende religion. Det er nok derfor hun mener at jentene får finne ut av tildekkingen selv, uten å kunne vente hjelp og støtte fra storsamfunnet. Det samme med voldtekt, som for mange muslimske jenter forventes å tie om.

Linda Noor forteller at hun har vært hos president Obama og belært ham om å ikke forbinde islam med terror, for islam har ikke noe med terror å gjøre, det er bare noen dumminger som begår terror i islams navn, og flere kommer til, men det har ikke noe med islam å gjøre, derfor driver minoritetstenketanken hennes og arbeider mot ekstremisering av muslimer, og hun råder verdenslederne om hvordan de ikke skal tro at islam har noe med islam og terror i islams navn å gjøre.

Linda Noor definerer Fahad Qureshi som salafist fordi han har en bokstavtro tolkning av Koranen. Men neida, Qureshi er ikke lenger bokstavtro, og salafist vil han slettes ikke være, for det kan Linda selv være: det er Linda som henviser til bokstavtro tolkning av Koranen når hun påstår at hun er truet og forfulgt. Han ville jo bare at folk skulle skrive, ikke gjennomføre noe voldelig. Men Linda gråt seg ikke ferdig på egen Facebookvegg, hun tok turen inn på Verdidebatt også, hvor hun avla sin selvhyllest. Vi gratulerer, og må nok vente mer.

Kvinners rettigheter i islam har vært det temaet ved siden av ekstremisme, jeg har skrevet mest om. Blant annet med et kapittel i boken ”Gud er tilbake”, om ”Kvinnekamp med Koranen i hånden”, og en rekke andreartikler som argumenterer mot at islam er en kvinneundertrykkende religion.

Jeg har tatt til orde for at å lære seg å svømme er en rettighet for alle, og har på møte i Stortinget oppfordret foreningene som tilbyr svømmeundervisning til også å ha kjønnsdelte tilbud der det er behov for det. Jeg har forsvart homofiles rett til å leve slik de ønsker

 

Linda Noor mener det er bedre å lete etter jomfrudommer her enn der. Ill. K. Bruun

Linda Noor om jomfrutesting | Kristin B. Bruun

Linda Noor leder tenketanken Minotenk, og tenker på jomfruhinner. Jomfruhinner må jo finnes, sier Linda, og det er bedre å finne dem «her» enn «der». Tenk det, Linda, klarte du å tenke ut dette helt selv?
Hvor sitter jomfruhinnen, da? Innerst i tenketanken din?

Det er også viktig å gi de omskårne guttene ansvaret for kulturen, sier Linda, som forsvarer omskjæring av spedbarn i religionens navn. Hvordan de finner jomfruene midt i de ikke-eksisterende jomfruhinnene, er en gåte for de fleste, men Linda klarer nok å tenke på det og.

Burkini – ære eller ikke ære | Kristin B. Bruun

Burkini vs bikini - ære eller ikke ære Ill. Kristin Bruun

Burkini vs bikiniære eller ikke ære. Illustrasjon: Kristin Bruun

Debatten om burkini versus bikini har rast i sosiale medier i sommer. Det er fint, for da må vi ta stilling. Selv ble jeg akutt feminist i hijab-bunad-debatten, og nærmest skjelte ut mine fraværende likestillings-medsøstre: ingen snakket om kjønnsdiskrimineringen, alt handlet om religion.

Det neste var at småjenter ikke får delta i svømmeundervisningen uten tildekking som hindrer at menn føler lyst av å se de små kroppene deres. Da ble jeg glødende feminist. Forkjemper for barna har jeg alltid vært. Jeg har møtt ofrene for voksne (primært) menns lyst. Og jeg blir like forbannet hver gang temaet bringes opp.

Likestilling eller religion?

Debatten startet med påstand om at småjenter ble holdt borte fra svømmeundervisning om de ikke fikk bruke burkini, et heldekkende plagg med hodebekledning, når de badet. Det ble påstått at foreldre i en klasse fikk beskjed om at lille fiktive Omar ikke tålte å se pikenavler, derfor måtte jentene bade i badedrakt, ikke bikini.

Mange med de verdiene jeg oftest deler, mente det var uproblematisk med demonstrasjon av religiøs tilhørighet i det offentlige rom som skolen skal være. De glemte at vi har et prinsipp vi kaller enhetsskolen. I vår skole skal alle få den samme undervisningen uavhengig av kjønn, etnisitet og religion. Her oppstår problemene.

Diskriminering og rasisme

Å akseptere at småjenter tilhørende en spesiell religion og fra visse regioner i verden skal kles på en spesiell måte for å hindre at menns lyst vekkes, er grov diskriminering av kjønn, etnisitet og livssyn. Det er også et svik mot barna, og vi mislykkes i å formidle våre verdier til våre nye landsmenn.

En lang stund ropte jeg i ørkenen om likestilling, likeverd, kjønnssegregering og – ikke minst – rasismen som ligger til grunn for at den verdisiden jeg tilhører, mente at småjentene måtte få velge selv – altså på vegne av sine foreldre og sin «kultur».
Småjentene som ikke en gang kan få velge sin religion, fremstilles som om burkini er deres helt egne valg, og det påstås at de velger å delta i svømmeundervisningen kun om de får dekke seg til med burkini. De har ikke noe reelt valg. Vi plikter å ta valget om integrering for dem som velger å søke seg hit. Det er dårlig gjort å ta i mot, men ikke gi plass til dem som kommer. Å gi plass er å inkludere, og å gjøre ansvarlige.

«Min side» påsto at foreldrene ville bryte norske lover og holde sine barn unna den lovpålagte undervisningen om vi lovregulerte avvisning av religiøse symboler som burkini og hijab i det offentlige rom. Det er en ganske rasistisk tanke, synes du ikke?
Forøvrig er det samme begrunnelse de benytter for at vi skal tillate kjønnslemlestelse av spedbarn på religiøst grunnlag i sekulære Norge hvor barna først får velge religionstilhørighet i tenårene: «de» vil gjøre det allikevel, om vi forbyr det ved lov. Det er også en ganske rasistisk tanke.

Jenter vil være som andre jenter

Småjentene vil det selv, sier «min side». Neida, småjenter vil være som de andre småjentene, og ønsker å passe inn i samfunnet de lever i. De vil ha venninner og de vil være like. Når foreldrene ikke klarer å integrere seg i samfunnet, skal vi ikke svikte småjentene.

I patriarkalske samfunn hvor kvinner ikke har egen verdi og skal styres og passes på av menn, er småjenter de aller svakeste vi kan velge å svikte. De skal ikke pålegges å stå alene opp mot myndige voksenpersoner. Det er i slike miljøer at jenter blir tvangsgiftet, kjønnslemlestet og må følges opp spesielt for å hindre at de utsettes for dette. Det er i slike miljøer unge jenter mishandles og drepes fordi familiens «ære» liksom hviler i deres skjød.

Modest wear – beskjeden bekledning

I mange samfunn og særlig religiøse, er man i mot at kvinner stiller sin skjønnhet åpenlyst til skue for lystne blikk. Jeg liker å tro at også nordmenn lærer sine døtre om når det er greit med utringning og korte skjørt, og hvor man bør velge å dekke til i stedet for å markedsføre sin fysiske attraksjon.

Selv i frilynte Norge har vi hatt begreper som «anstendig kledd» i tiår før denne store folkeforflytningen vi står i nå. Jeg har selv hatt iranske studievenninner som har kledd seg i jeans og skjorter. Eneste forskjell har vært at de har vist litt mindre om noe kløft, ikke vist armer og ben uten bekledning. Håret har de hatt fritt. Med den siste flyktningestrømmen kommer de mørke, tildekkede, demonstrative. Det er ikke en god utvikling.

I ayatollaens Iran sto de samme kvinnenes mødre opp mot påbudet om å dekke håret, de gikk ut i gatene og demonstrerte. Så hvorfor skal vi gi etter for de samme mørkemennene som deres mødre og bestemødre har reist seg mot, og betalt for å stå opp mot? Svikter vi ikke både dagens småjenter, deres formødre og våre medsøstre om vi unnfaller slik?

Badedrakt på jenter er helt greit. Badehette brukes der det er påkrevd, vaktmestre blir alltid glade for å slippe lange hår i bassengslukene. Burkini bør vi si nei til i undervisningssituasjon, begrunn det gjerne med at slik tildekking impliserer at de ikke-tildekkede jentene er uten ære og kan «tafsas» på, samt at det innebærer en seksualisering av skoleelever som er uakseptabel.

 

 

 

Den problematiske religionen i sekulære Norge – burkini | Kristin Bruun

Burkini eller bikini skolens svømmeundervisning? Ill. Kristin B. Bruun

Burkini eller bikini skolens svømmeundervisning? Illustrasjon: Kristin B. Bruun

 
Det er best at småjenter får lov til å bade i burkini, for ellers får de ikke lov av foreldrene å delta i undervisningen og holdes borte, sies det.

Vi tillater dermed at normale norske familiers småjenter stemples som urene og uten ære. Uproblematisk?
 
Vi skyller kjønnslikestillingen ut med badevannet. Fortsatt uproblematisk?
 
Vi plikter å sende våre barn på skolen, og kan ikke etter eget forgodtbefinnende ta dem ut av undervisningen. Barn har skoleplikt, og de har RETT til undervisning. Også i svømming.
Nekter foreldre deres barn undervisning, kommer barnevernet inn. Selv om det er av religiøse årsaker, eller kanskje særlig om det er av religiøse årsaker.
Bare les i anti-barnevernsfora på nett: ikke få opplever at de blir forfulgt på grunn av sin kristne tro. (En bekjent som implementerte journalføringssystemer i barnevernsinstitusjoner bekreftet dette.)

Fortsatt uproblematisk at småjenter skal tvinges inn i burkini, annerledeshet og utenforskap i det norske samfunnet?

La oss snakke om kultur, Gunnar Tjomlid | Kristin Bruun

Bruun pedosverter ikke Tjomlid. Ill. Kristin Bruun

Nei, Tjomlid, jeg pedosverter deg ikke. Jeg konfronterer deg!
Illustrasjon: Kristin Bruun

Tjomlid vil at vi skal se på et ekstremt tilfelle av barnemisbruk fra Papa Ny Guinea som kultur. Tjomlid undrer ikke hvordan en så syk kultur med systematisk misbruk av smågutter kan oppstå, men han og hans klakører forsvarer dette eksempelet: det er jo kultur. La oss snakke om kultur.

Misbruk av gategutter er kultur

I august 2014 viste NRK dokumentaren Pakistans gategutter. Dokumentaren gir innblikk i en kultur hvor de mest forsvarsløse barna systematisk misbrukes av voksne menn. Dette er et mer nærliggende eksempel på kultur enn  Gunnar Tjomlids misbruks-apologi. Avstand gjør ikke manglende etikk og refleksjon bedre, eller mer tilgivelig.

Hvordan oppsto kulturen med å misbruke gateguttene i Lahore? Kan det være på grunn av kulturen med kjønnssegregering, og et i norsk perspektiv sykt kvinnesyn? I en kultur hvor jenter får påsydd en jomfruhinne som aldri har eksistert, kan det være nærliggende å ha seksuell omgang med gutter som det ikke knyttes jomfruhinne-myter til.

I en kultur hvor sex mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet straffes med lemlestelse eller drap, kan smågutter anses som et greit alternativ. I den kulturen hvor man tyr til slikt. For andre kan geiter være greit: man tar det man har, og så utvikler det seg en kultur.

(Tjomlid henviser til en Wikipediaartikkel for sitt ekle eksempel på kultur. Samme kilde har dette å si om den ikke-eksisterende jomfruhinnen:
«Jomfruhinnen, hymen eller møydomshinnen er en hinne i kvinnens vagina.» I neste setning kan vi lese at jomfruhinnen ikke er en hinne, men en ring. Tjomlids kildevalg imponerer ikke.)

Misbruk av gutter er kultur – Papa Ny Guinea

Tjomlid reflekterer ikke over hvordan den syke misbruks-kulturen på Papa Ny Guinea kunne oppstå. Hvor og hvordan inntraff mutasjonen som førte til at en stamme fikk en slik skjevutvikling? Tjomlid ser ikke at denne stammen hindrer videreføring av gener når stammens menn angivelig kaster bort minst en daglig sædavgang der den ikke gir gevinst. Barn unnfanges ikke i guttestruper, Tjomlid. Tenk litt over det.

Tjomlid viser at skjønnlitteratur for ham er like fraværende lesestoff som faglitteratur i psykologi og filosofi. Lord of The Flies burde forklare selv Tjomlid hvordan det går når uerfarne mennesker overlates til seg selv uten veiledning. Psykologien og filosofien sier mye om det samme, men det fordrer at man gidder å lese.

Selv i  Tjomlids ekle utpensling av symptomene, leser man at denne spesielle stammen må ha opplevd noe hvor erfaring og fornuft gikk tapt. Kan de eldre ha blitt drept samtidig? Neppe. Det forekommer meg mer sannsynlig at en karismatisk ung mann med sans for andre og betydelig yngre menn fikk med seg deler av en opprinnelig stamme og grunnla denne kulturen, som ga ham adgang til å få dekket sine behov. Den nye stammen ville kunne videreføres om man sørget for at gutta satte barn på kvinner innimellom hovedsysselen: daglig sædavgang i smågutters munn. En tanke som tydeligvis tiltaler Tjomlid i den grad at han stopper refleksjonene der, og maler ut om hvordan dette måtte fortone seg for Etoro-Gunnar.

Kultur er det vi skaper

Kultur er noe vi skaper, som Tjomlid ganske riktig var inne på i sitt blogginnlegg. Jeg lover å fortsatt stå opp og motarbeide  den motbydelige kulturen Tjomlid har gjort seg til talsperson for.

I hans og hans klakørers ukultur forsvarer man sexmisbruk av barn med avstand, og man dekker over sexmisbruk av kvinner med stråmannsargumentasjon, og så henger man systematisk sine bjeller på andre katter for kneble dem som våger.

En kultur for misbruk av barn er og blir misbruk av barn. Jeg håper jeg vil kunne danne en mot-kultur til den Tjomlidske, som bekymrer meg. Jeg håper å skape en kultur hvor evnen til kritisk tenkning og refleksjon verdsettes høyere enn evnen til å klappe høyest når lederen blåser i konkylien.

Tjomlids fantasier om barns vitalitet | Kristin B. Bruun

Gunnar Tjomlid yter sin skjerv. Ill. Kristin Bruun

Gunnar Tjomlid yter sin skjerv: no hands. Klikk for større bilde. Illustrasjon: Kristin Bruun

Gunnar Tjomlids blogginnlegg handler ofte om voksnes sex med barn. Også der dette er saken uvedkommende.

I et innlegg med banale betraktninger over at våre verdier og perspektiver forandrer seg med tiden – og påvirkes av kulturen, tydde Gunnar Tjomlid til tvilsom litteratur som Wikipedia og en  enkeltstående forfatter om opprinnelsen til likekjønnet sex.

At Wikipedias artikkel er merket med at den mangler referanser og dokumentasjon, affekterer ikke Tjomlid. Da jeg påpekte at slike tanker er forventet hos tolvåringer, og at man ikke blir like imponert når folk på Tjomlids alder fremmer dem uten dypere refleksjon, ble det bråk.

Sitat Gunnar Tjomlid

«Om jeg var en mann av Etoro-folket på Papa Ny Guinea, ville det være en selvfølge for meg å tilby min erigerte penis til unge gutter, skilt fra sine mødre i ung alder, for at de skulle suge på den og ta til seg min livgivende sæd. Det skulle bare mangle. Noe annet ville være helt umoralsk.

Skulle jeg la de unge guttene forvitre og dø? Nekte dem retten til å begynne å produsere sin egen sæd slik at de kunne få barn selv en dag? Selvsagt ikke. Jeg er da ingen barbar heller. Så sex med guttene ville være en selvfølge, en moralsk nødvendighet, for meg som for alle menn av Etoro-folket.

Det ville sittet i ryggmargen min. Sex med barn ville for Etero-Gunnar være en livgivende naturlov, like naturlig som å spise mat for å overleve. På samme måte som det ville vært det for gamle greker-Gunnar eller romer-Gunnar, som også praktiserte pederasti til den store olympiske gullmedalje.»

Det hjertet er fullt av, renner munnen over med

Tjomlid vil selvsagt forsvare seg med at dette var et eksempel, men kan det forsvares at mannen som har fått så mye kritikk for sin forherligelse og bagatellisering av voksnes sex med barn, samt forkjempelse for reduksjon av seksuell lavalder fortsetter med dette uten å bli motsagt?

Tjomlid vil påberope seg ytringsfriheten, som han selvsagt står fritt til å benytte til sine avskyelige budskap. Liksom jeg benytter den til å konfrontere ham.

Tjomlids klakkører forhåndssutrer over at stakkars Tjomlid nå vil bli hengt ut som pedofil igjen. Tjomlid henges ikke ut som pedofil, men en noterer seg at hans følgere lukker øyne og ører for hva faktisk skriver, og febrilsk liksom-diskuterer hva Fugelli egentlig mener i artikkelen som Tjomlid henviser til. Det er et sært skuespill, og noen bør vekke opp den gjengen: ingen liker å bli lurt.

Skaff dere et rom, Tjomlid

Tjomlid bør forbeholde sine sexfantasier til samtalene med terapeuten han åpenbart trenger, og slutte å sutre over at folk flest reagerer negativt på hans stadige forsvar for, idealisering og omtale av sex med barn.

Det er mange nok av barna som har vært utsatt for slikt Tjomlid bagatelliserer, og som sliter med å holde seg i live som voksne. Selvmordstallene er ikke så hyggelige at Tjomlids idyllisering kan forsvares.

Tjomlid og hans terapeut oppfordres til å skaffe seg et rom og holde hans videre fantasier om sex med barn unna det offentlige rom. Forhåpentligvis: ferdig snakka.

Personangrep som metode

Jeg tilhører ikke lenger de 0,05 hemmelige prosentene av Gunnar Tjomlids leserskare som ikke forstår hva han skriver, nå er jeg blitt en «skvatt gal» » stalker» man bør holde seg unna, og som skal ha kalt en ukjent person for «negerhore«. Dessuten skriver jeg «bare dritt«.  Det er uansett ikke svar på eller korrigeringer av mine innvendinger mot Tjomlids innlegg, hvor han kaster ut en rekke baller som «eksempler», uten å fange dem opp.

Som sagt: Man forventer dette av tolvåringer. Ikke av folk på Tjomlids alder. Gunnar Tjomlid som har en egen fanskare som anser ham som mentalt oppegående, skarp og dyktig. Og som rykker ut i forsøk på å knuse enhver vettug kritisk stemme som måtte formaste seg til å nevne keiserens mangelfulle påkledning.

Organtyverier finnes, John Færseth | Kristin B. Bruun

Organ harvesting. Illustrasjon Kristin Bruun

Organ harvestingorgantyverier. John Færseth avviser det, NRK bekrefter det sommeren 2016. I 2011 lagde CNN reportasje om det som i hvertfall for en periode reduserte forekomsten.
Illustrasjon: Kristin Bruun

John Færseth skriver at organtyverier er en oppdiktet myte. NRK Urix informerer 04.07.2016 om at flyktninger som ikke kan betale for seg, selges av  menneskesmuglere for organer, og at de opereres i Sinai-ørkenen. Myter eller fakta?

I 2011 lagde CNN en dokumentar om organtyveri. Det ligger fortsatt videoer på Youtube som viser bestialiteten, og tidligere fangers vitneutsagn. De ble torturert for løsepenger, og mange døde eller ble drept. Mange er drept for sine organers skyld.
Den slovakiske politikeren Edit Bauer holdt denne talen i Europaparlamentet 12.03.2012 om «organ harvesting«:

NRK Urix baserte sin artikkel om organisert organtyveri på det italienske nyhetsbyrået Ansas rapport om en tidligere menneskesmuglers vitnemål i italiensk rett.  Flyktninger primært fra Eritrea til Israel som ikke kunne betale for seg, risikerte å bli solgt av menneskehandlere til beduiner som organiserer organtyveriene.

CNN  avdekket at det sto et profesjonelt apparat bak: organene opereres ut fra levende mennesker som Edit Bauer påpekte, oppbevares kjølig og fraktes raskt av sted til mottakerapparatet. Uten nyrer og hjerte blir ikke ofrene så gamle. De blir allikevel sydd igjen på profesjonelt vis, og kroppene blir slengt ut i ørkenen.

CNN rappporterte at deres reportasjer så ut til å ha medført en reduksjon av trafikken. Hva er status i dag?

John Færseth får drøvtygge videre. Organtyverier, eller organ harvesting er langt større enn det «ingenting» som han feilaktig konkluderer.

Oppdatert: John Færseth ble så fornærmet over å få sine skriverier korrigert, at han blokkerte meg på Facebook, og postet nedenstående småfornærmede innlegg:
«NRK melder nok en gang om organtyverier, denne gangen blant flyktninger. Kanskje er det riktig denne gangen, men ellers er påstander om slike forbrytelser noe som dukker opp i nær sagt alle konflikter og som til nå ikke har latt seg bevise
Det var ikke vanskelig å finne bevisene, John Færseth. Det tok meg en arbeidsdag å finne og sile ut kildematerialet.

Lille Max er sint – igjen | Kristin B. Bruun

Lille Max Hermansen griner igjen. Tegning: Kristin Bruun

Lille Max Hermansen griner igjen. Han har fått bedre etterbetaling enn vanlig, og er så sår, så sår. Tegning: Kristin Bruun

Lille Max (Hermansen) har grått og grått i Dagsnytt 18 i dag, før han freste til over at folk trodde han var dum, for det er han nemlig ikke, såh, for han er nemlig profesjonell lærer! Derfor sier han ikke dette i klasserommet, bare utenfor, og når elevene konfronterer ham med det, så smeller det.

Lille Max må i motsetning til den øvrige norske befolkning nemlig få si og gjøre hva han vil, hvor han vil og mot hvem han vil, uten at det skal få noen konsekvenser. Verden er så urettferdig når han behandles som andre arbeidstakere som gjør seg umulige på arbeidsplassen.

Lille Max Hermansen er i følge seg selv blitt urimelig stigmatisert, fordi han ville ty til vold først i selvforsvar mot sine «jævler» av noen SUMere av noen elever, bare fordi han hadde trakassert dem som gruppe på fritiden. De må da tåle å bli kalt

muslimske jævler
SUMere
Sinte Unge Menn
Islam er et farlig virus

For å få profesjonell sutre-hjelp hentet den skikkelig profesjonelle læreren inn sjefs-sutreren selv: Carl I Hagen. Du vil nesten ikke tro hvor mye de to har sutret på Dax18 i dag. Men de er jo profesjonelle, og nå har vi fått demonstrert i hvilken grad.

Max er fortsatt sint, og det kan man forstå. Det er mange år siden han var ung. Må være j…vlig irriterende å se så mange «sinte» unge menn SUMme rundt de søte pikene og ha fremtiden foran seg, når man selv har den og de søte pikene langt bak seg.

Gråt, du, Max, bare gråt! De unge mennene med fremtiden foran seg er ikke på langt nær så sinte som deg. Hvorfor skulle de det?